Garantie de retragere

Achiziționarea de material de la Leathershopitaly.it implică acceptarea deplină a condițiilor de garanție furnizate de producător, care pot fi independente de voința Leathershopitaly.it însuși . Clientul, prin urmare, este conștient de faptul că bunurile achiziționate vor fi garantate de către producător și în condițiile prevăzute de acesta și, prin urmare, acceptă, cu toate rezervele înlăturate, toate modalitățile de acordare a garanției producătorului, tot cu referire, pur și simplu. cu titlu de exemplu, a entității care gestionează garanția, chiar dacă diferită de Leathershopitaly.it.

DREPTUL DE RETRAGERE

Dreptul de retragere este reglementat de lege în cazul în care clientul-consumator (adică o persoană fizică care achiziționează bunurile în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa profesională, sau nu efectuează achiziția prin indicarea unui număr de TVA în formularul de comandă) are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare din orice motiv. Pentru exercitarea acestui drept, clientul trebuie sa trimita LEATHERSHOPITALY o comunicare in termen de 10 zile lucratoare de la data livrarii marfii. Această comunicare trebuie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată la: Estrem Srl - Via GP da Palestrina 13/15 - 56024 San Donato - San Miniato - Pisa - Italia

Vă rugăm să rețineți: Clienții care cumpără cu un număr de TVA nu pot exercita dreptul de retragere.

METODA DE RETRAGERE

Dreptul de retragere este însă supus următoarelor condiții: Bunul achiziționat trebuie să fie intact și returnat în ambalajul original, complet în toate părțile sale (inclusiv ambalaj și orice documentație și echipament accesoriu: manuale, cabluri etc.); Pentru a limita deteriorarea ambalajului original, vă recomandăm, atunci când este posibil, plasarea acestuia într-o a doua cutie.

Expedierea, pana la certificarea primirii in depozitul nostru, se afla in intreaga responsabilitate a clientului; LEATHERSHOPITALY nu este responsabilă în niciun fel pentru deteriorarea sau furtul/pierderea bunurilor returnate prin transporturi neasigurate.

RETURNAREA MARFURII

Modalitățile de returnare a bunurilor stabilite de LEATHERSHOPITALY, odată ce clientul-consumator a decis să își exercite dreptul de retragere sunt:

Fără a aduce atingere oricăror costuri de restaurare pentru deteriorarea confirmată a ambalajului original, LEATHERSHOPITALY va rambursa clientului întreaga sumă deja plătită, în termen de 14 zile de la returnarea mărfii, printr-o procedură de anulare a sumei debitate pe cardul de credit sau prin bancă. transfer.bancare. În acest ultim caz, va fi responsabilitatea clientului să furnizeze cu promptitudine datele bancare pe care să obțină rambursarea (cod ABI - CAB - Contul curent al titularului facturii).

CÂND EXPIRA DREPTUL DE RETRAGERE

Dreptul de retragere se pierde total, din cauza lipsei condiției esențiale de integritate a mărfurilor (ambalaj și/sau conținutul acestuia), în cazurile LEATHERSHOPITALY constată:

- utilizarea chiar parțială a bunurilor și a oricăror consumabile;

- Lipsa ambalajului exterior si/sau a ambalajului intern original;

-Lipsa elementelor integrale ale produsului (accesorii, cabluri, manuale, piese,...);

- Deteriorarea produsului din alte motive decât transportul acestuia.

In cazurile indicate mai sus, LEATHERSHOPITALY va returna expeditorului marfa achizitionata, taxand expeditorului costurile de transport.

Clienții care cumpără cu un număr de TVA nu pot exercita dreptul de retragere

Vânzarea este supusă Decretului legislativ nr.185 din 22/05/1999 Art.5 - Exercitarea dreptului de retragere.

1. Consumatorul are dreptul de a se retrage din orice contract la distanta, fara nicio penalitate si fara precizarea motivului, in termen de zece zile lucratoare de la:

a) pentru bunuri, din ziua primirii lor de catre consumator in care obligatiile prevazute la art. 4 au fost indeplinite sau din ziua in care acestea din urma au fost indeplinite, daca aceasta survine dupa incheierea contractului, cu conditia ca nu mai târziu de trei luni de la încheierea în sine;

b) pentru servicii, din ziua incheierii contractului sau din ziua in care obligatiile prevazute la articolul 4 au fost indeplinite, daca aceasta survine dupa incheierea contractului, cu conditia ca nu mai tarziu de trei luni de la incheierea propriu-zisa; .

2. În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolul 4, termenul de exercitare a dreptului de retragere este de trei luni și începe:

a) pentru bunuri, din ziua primirii acestora de catre consumator;

b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului.

3. Cu excepția cazului în care părțile s-au convenit altfel, consumatorul nu poate exercita dreptul de retragere prevăzut la alin. (1) și (2) pentru contracte:

a) prestarea de servicii a căror executare a început, cu acordul consumatorului, înainte de expirarea termenului de zece zile prevăzut la alin.1 (1/a);

b) furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț este legat de fluctuațiile ratelor pieței financiare pe care furnizorul nu le poate controla;

c) livrarea de bunuri realizate pe masura sau personalizate in mod clar sau care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau risca sa se deterioreze sau sa expire rapid;

d) furnizarea de produse audiovizuale sigilate sau software de calculator deschise de consumator;

e) furnizarea de ziare, periodice și reviste;

f) servicii de pariuri și loterie.

4. Dreptul de retragere se exercita prin transmiterea, in termenul stabilit, a unei comunicari scrise la adresa geografica a sediului furnizorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Comunicarea poate fi transmisă, în același termen, prin telegramă, telex și fax, cu condiția ca aceasta să fie confirmată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în următoarele 48 de ore.

5. In cazul in care bunurile au fost livrate, consumatorul este obligat sa le returneze sau sa le puna la dispozitia furnizorului sau persoanei desemnate de acesta din urma, conform modalitatilor si timpilor stabiliti prin contract. Termenul limită de returnare a mărfii nu poate fi în niciun caz mai mic de zece zile lucrătoare de la data primirii mărfii.

6. Singurele costuri suportate de consumator pentru exercitarea dreptului de retragere în temeiul prezentului articol sunt costurile directe de returnare a bunurilor către expeditor, acolo unde este prevăzut în mod expres în contractul la distanță.

7. În cazul în care dreptul de retragere este exercitat de către consumator în conformitate cu prevederile prezentului articol, furnizorul este obligat să restituie sumele plătite de consumator. Rambursarea trebuie să aibă loc gratuit, în cel mai scurt timp posibil și în orice caz în termen de treizeci de zile de la data la care furnizorul a luat cunoștință de exercitarea de către consumator a dreptului de retragere.

8. În cazul în care prețul unui bun sau serviciu, care face obiectul unui contract la distanță, este acoperit integral sau parțial de un credit acordat consumatorului, de către furnizor sau de către terți în baza unui acord între aceștia și furnizor, creditul contractual se considera rezolvat de drept, fara nicio penalitate, in cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere in conformitate cu prevederile paragrafelor precedente.

Furnizorul este obligat sa comunice tertului care acorda creditul exercitarea dreptului de retragere de catre consumator. Orice sume achitate de tertul care a acordat creditul pentru plata bunului sau serviciului pana in momentul in care acesta ia cunostinta de exercitarea dreptului de retragere de catre consumator sunt rambursate tertului de catre furnizor, fara ca penalizare, fără a prejudicia plata dobânzilor legale acumulate.

×